Projelerde Yaptığı Görevler

  1. Sıçan Mezenkimal Kök Hücre (sMKH) Uygulamasının Kraniyal Kemik İyileşmesi Üzerine Etkisi (Deneysel Çalışma), Tübitak Projesi, SBAG-HD-169 (106S246), Proje yöneticisi, 2006. GÜET-06.038
  2. Sıçan Mandibüler Distraksiyon Osteogenezisinde Demineralize Kemik Matriksi Kullanımının Oluşan Kemik Kalitesi ve Konsolidasyon Süresine Olan Etkisi (Deneysel Çalışma), Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi, sayı: 01/2007-85, Proje yöneticisi, 2007
  3. Demineralize Kemik Matriksinin Farklı Doku Planlarında Histolojik DAvranışının Değerlendirilmesi. (Deneysel Çalışma), Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi, sayı:. G.Ü. ET.-07-008, Proje yöneticisi, 2007.
  4. Orbita Taban Kırıklarının Onarımında Devekuşu Yumurtasının Kullanımı. (Deneysel Çalışma), Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi, sayı: 01/2008-41,
  5. Orbita taban kırıklarında poröz polietilen(medpor) ve L- laktid ve poliglikolid(rezorbe mesh) karşılaştırılması. (Deneysel Çalışma), Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi, sayı:. 01/2008-43. Proje yöneticisi, 2008.
  6. Self Tapping ve Self drilling vida sistemlerinin kraniyofasiyal kemiklerde aksiyel çekme kuvvetlerinin karşılaştırılması. (Deneysel Çalışma), Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi, sayı: GÜET-08.039. Proje Yöneticisi, 2008.
  7. Alıcı Sahaya Preoperatif uygulanacak Mikroporasyon tekniğinin yağ grefti sağkalımına etkisi. (Deneysel Çalışma), Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi, sayı:. GÜET-11.109. Proje yöneticisi, 2011.
  8. Transdermal uygulamalarda Mikroporasyon tekniği ile penetrasyon oranlarının süre bağımlı değişimi. (Deneysel Çalışma), Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi, sayı:. GÜET-11.041Proje yöneticisi, 2011.