Ödüller

 1. Prof. Dr. Şeref Zileli Yılın Başarılı Öğrencisi Ödülü – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1994
 2. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Özel Ödülü – “Üçüncülük derecesi ile mezuniyet nedeniyle” – 1995
 3. TÜBİTAK – NATO B1 Doktora Sonrası Araştırma Bursu – “Microsurgery-Research Fellow Cleveland Clinic Foundation Department of Plastic Surgery, Cleveland, OH, USA”  – 2002
 4. En İyi Bildiri İkincilik ÖdülüSecond best paper – Zielinski M, ÖZMEN S, Siemionow M. Establishment of Protocol for Diabetic Entrapment Neuropathy Management By Clinical And Quantitative Sensory Testing (Preliminary Report). 22nd Annual Research Day, The Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, OH, USA  October 17, 2002
 5. En İyi Bildiri ÖdülüBest Ovewall paper – Demir Y., ÖZMEN S.,Ulusal B., Izycki D., Siemionow M. Composite Face/Scalp Allograft Transplantation in the Rat Model. Ohio Valley, Indianapolis, IN, USA” – June 01, 2003”
 6. En İyi Deneysel Bildiri Birincilik ÖdülüBest Experimental paper – Izycki D., ÖZMEN S., Ozer K., Demir Y., Siemionow M. Thymic Dependence of Tolerance in Vascularized Composite Tissue Allografts under Cyclosporine A and -T cell Receptor Monoclonal Antibody Treatment. Ohio Valley, Indianapolis, IN, USA” – June 01, 2003
 7. En İyi Deneysel Bildiri İkincilik ÖdülüSecond best experimental paper – Arslan E, Izycki D, Zielinski M, Özer K, ÖZMEN S, Siemionow M.Donor Specific Chimerism and Tolerance Induction in Fully MHC Mismatched Limb Allograft Recipients. Ohio Valley, Indianapolis, IN, USA” – June 01, 2003
 8. European Association of Plastic Surgeons (EURAPS) Young Scholarship Award-2003
 9. Barrett Brown Award – The best paper for the 2003 year in Plastic Surgery. Ulusal BG, Ulusal AE, ÖZMEN S, Zins JE, Siemionow M. A new composite facial and scalp transplantation model in rat. Plast Reconstr Surg. 2003; 112(5):1302-11
 10. Best Research Paper Award of ASMS-Year 2005. Demir Y, ÖZMEN S, Klimczak A, Mukherjee AL, Siemionow M.  Tolerance induction in composite facial allograft transplantation in the rat model. Plast Reconstr Surg. 2004 Dec;114(7):1790-801.
 11. “PSEF Basic Science Junior” kategorisinde birincilik Ödülü. “First Place In The Basic Science Junior Category For The Year 2006 Plastic Surgery Education Foundation’s (PSEF) Scientific Essay Contest.” ÖZMEN S, Ayhan S,Demir Y, Yavuzer R, Unal S, Siemionow M, Atabay K.  The Impact Of Gradual Blood Flow Increase On Ischemia-Reperfusion Injury In The Rat Cremaster Microcirculation Model.
 12. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Asistan Bildiri Yarışması Klinik Dal İkincisi. Fındıkçıoğlu K, Fındıkçıoğlu F, ÖZMEN S, Güçlü T. Meme Büyüklüğünün Vertebral Açılar Üzerine Etkisi. Ankara-Turkiye, 20-23 Eylül 2006.
 13. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Uzman Bildiri Yarışması Klinik Dal Birincisi.  ÖZMEN S, Ayhan S, Fındıkçıoğlu K, Kandal S, Atabay K. “Üst Lateral Kıkırdak Fold-in Flep: Kıkırdak Greftleri Kullanmadan Kombine Spreader ve/veya Splay Greft Etkisi. Eskişehir-Turkiye, 17-20 Ekim, 2007.
 14. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Asistan Bildiri Yarışması Klinik Dal Birincisi.  Çukurluoğlu MO, Kurt G, Doğulu F, ÖZMEN S, Özköse Z, Yavuzer R, Baykaner K “Sagital kraniyosinostoz tedavisinde yeni bir cerrahi yaklaşım.” Eskişehir-Turkiye, 17-20 Ekim, 2007
 15. 30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Asistan Bildiri Yarışması Deneysel Dal İkincisi.  Küçüködük İ, Demir HY, Kaya B, Çukurluoğlu MO, Tuncer S, ÖZMEN S, Yavuzer R, Baykaner K “İzole Bilateral Kraniyal Sinostoz Modelinde Farklı CerrahiTekniklerin Sefalik İndeks ve Kafa içi Hacim Değişimine Etkileri.” Antalya-Turkiye, 15-19 Ekim 2008.
 16. 30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Asistan Bildiri Yarışması Klinik Dal Birincisi.  Küçüködük İ, Kaya B, Güçlü TH, Çukurluoğlu MO, Tuncer S, ÖZMEN S, Atabay K “Kıkırdak Koruyucu Fonksiyonel Rinoplasti: Üst ve Alt Lateral Kıkırdakların Flep Olarak Yerlerinde Korunması.”, Antalya-Turkiye, 15-19 Ekim 2008.
 17. 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Asistan Bildiri Yarışması Deneysel Dal İkincisi.Kaya B, Küçüker İ, Çukurluoğlu MO, ÖZMEN S, Yavuzer R. Nonsendromik unilateral koronal sinostozun (UKS) tedavisinde 3 cerrahi tekniğin fonksiyonel ve morfolojik açıdan karşılaştırılması. İdeal teknik arayışı. S 311. 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana, 17-21 Ekim, 2009
 18. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 2011 Kış Sempozyumu. Best of Turkey Uzman Yarışması Birincisi (Uluslararası yarışmada Türkiye’yi temsil edecek çalışmanın seçilmesi) .  ÖZMEN S. Of Form Function And Aesthetics in Nose Surgery. 13-16 Ocak 2011
 19. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 2011 Uzman Yarışması Birincisi.  Fındıkçıoğlu K, Fındıkçıoğlu F, Sezgin B, Bulam H, ÖZMEN S. Meme Küçültme Cerrahisinin Omurlar Üzerine etkisi. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı 14-18 Eylül 2011, İzmir.
 20. En Etik Plastik Cerrah Ödülü. 4.Ulusal Tıbbi Etik Proje Yarışması Ödül Töreni, 15 Mayıs 2013. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Kat Toplantı Salonu, Ankara.