Diplomalar

  1. Lisans – Y. Lisans | Tıp Fakültesi Hacettepe Üniv. | Tıp Fakültesi | 31/7/1995
  2. Tıpta Uzmanlık | Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 7/2/2002
  3. Doçent Ünvanı | Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 25/12/2007
  4. Tıpta Uzmanlık | Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, El Cerrahisi | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 23/01/2013
  5. Tıpta Uzmanlık | Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 23/01/2013
  6. Profesör Ünvanı | Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 05/04/2013

 

TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI:
Uç-Yan Sinir Anastomozunda Alıcı Sinir Distal Ucunda Epinörium Rezeksiyonunun Rejenerasyona Etkisi (Deneysel Çalışma) (ÖZMEN S, Latifoglu O, Ayhan S, Yavuzer R, Nurlu G, Sezer C, Atabay K. Impact of epineurial excision of distal recipient nerve in terminolateral neurroraphy. J Reconstructive Microsurgery 20 (5): 385-97, 2004)

Tez Danışmanı : Doç. Dr. Osman LATİFOĞLU