Yönetilen YL Tezleri

  1. Kandal S, “Sıçan Mezenkimal Kök Hücre Uygulamasının Kraniyal Kemik İyileşmesi Üzerine Etkisi”, Gazi Üniversitesi, Ankara – 2006
  2. Demir HY, “Sıçan Mandibüler Distraksiyon Osteogenezisinde Demineralize Kemik Matriksi Kullanımının Oluşan Kemik Kalitesi ve Konsolidasyon Süresine Olan Etkisi”, Gazi
  3. Eryılmaz T, “Demineralize Kemik Matriksinin Farklı Doku Planlarında Histolojik Davranışının Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi, Ankara – 2008
  4. Çukurluoğlu MO, “Self tapping ve self drilling vida sistemlerinin kraniyofasiyal kemiklerde aksiyal çekme kuvvetlerinin karşılaştırılması”, Gazi Üniversitesi, Ankara – 2009
  5. Uygur Ş, “Kraniyal kemik defektlerinin onarımında devekuşu yumurtası ve demineralize kemik matriksinin (DKM) karşılaştırılması“,Gazi Üniversitesi, Ankara – 2009
  6. Sezgin B. “Alıcı Sahaya Preoperatif uygulanacak Mikroporasyon tekniğinin yağ grefti sağkalımına etkisi. Gazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara – 2013
  7. Sarybaieva A. Transdermal uygulamalarda Mikroporasyon tekniği ile penetrasyon oranlarının süre bağımlı değişimi. (Deneysel Çalışma)(Devam Ediyor)